Důležité informace

Od 16.3.2020 je MŠ uzavřena

Zápis do MŠ 7.5.2020

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí
přidáno: 1. 6. 2020

Vážení rodiče,

schůzka proběhne koncem června, přesný termín Vám bude oznámen e-mailem a bude zveřejněn na našich stránkách. 

Těšíme se na Vás. 


Prázdninový provoz
přidáno: 27. 5. 2020

Vážení rodiče,

v době letních prázdnin bude školka uzavřena v době od 13. 07. 2020 do 16. 08. 2020. Otevřena bude opět od 17. 08. 2020. V případě potřeby využití prázdninového provozu je nutné podat přihlášku. S ohledem na aktuální epidemiologická opatření budou přijímány pouze přihlášky dětí, které jsou přihlášeny v běžném provozu, nelze přihlásit děti z jiné školky. Přihlášku naleznete níže v odkazu. 

Žádáme rodiče, aby důkladně zvážili nutnost přihlášení dítěte k prázdninovému provozu, bude otevřena jedna třída a provoz bude probíhat i o prázdninách v režimu zpřísněných organizačních a hygienických opatření. 

Děkujeme za pochopení.

Závazná přihláška_prázdninový provoz


Organizační záležitosti do konce školního roku
přidáno: 21. 5. 2020

Vážení rodiče,

vyšetření očí firmou Prima vizus bylo pro letošní školní rok zrušeno, firma nás osloví v druhé polovině září a bude dohodnut nový termín.

Vybrané peníze budeme vracet, rodiče dětí, které do MŠ v letošním školním roce nenastoupí, budeme kontaktovat a dohodneme vrácení individuálně.

Kroužek Hravá flétnička, pod vedením paní učitelky Mitáčkové, je pro letošní rok zrušen, v návaznosti na metodické doporučení MŠMT, po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Rodičům bude vrácena poměrná část plateb, vzhledem k počtu odučených hodin. 

Plavání - zrušeno pro letošní rok. Částka za jednu zahajovací lekci a dopravu  bude uhrazena z kulturního fondu.

 

 


Zápis_výsledek přijímacího řízení
přidáno: 20. 5. 2020

Zápis_výsledek přijímacího řízení


Provozní řád, platný od 25.5.2020
přidáno: 17. 5. 2020

Provozní řád


Čestné prohlášení
přidáno: 17. 5. 2020

Čestné prohlášení


Žádost o osvobození od úplaty
přidáno: 17. 5. 2020

Žádost o osvobození od úplaty


Otevření MŠ, důležité informace
přidáno: 13. 5. 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude MŠ opět otevřena od 25. 05. 2020. V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 se bude provoz MŠ řídit hygienickými opatřeními, dle pokynu MŠMT.

Přečtěte si proto prosím pečlivě Provozní řád, který je na stránkách školky. Pro přijetí dítěte je třeba přinést dne 25. 05. 2020 vytištěný a vyplněný formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s informací ministerstva zdravotnictví o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. Formulář najdete na stránkách školky. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, kontaktujte nás telefonicky, nebo e-mailem.

Pro děti, které z důvodu ochrany zdraví nenastoupí do konce školního roku do MŠ, bude na žádost rodičů rozhodnuto o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost bude k dispozici na stránkách MŠ.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

 


Telefonický kontakt zákonných zástupců
přidáno: 20. 9. 2019

Vážení rodiče,

pokud máte změnu tel. kontaktu, prosíme o nahlášení nového čísla u některé z učitelek.

Děkujeme

Důležité informace

Od 16.3.2020 je MŠ uzavřena

Zápis do MŠ 7.5.2020


Podporují nás

Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice

ELKOV elektro

ELKOV elektro

Nadace Synot

Nadace Synot

Evropská unie | MŠMT

Evropská unie | MŠMT

www.msbub.cz – 2020 - vytvořilo studio KVARK AG