Důležité informace

Zápis do MŠ 7.5.2020

Zápis do MŠ
přidáno: 19. 2. 2020

Vážení rodiče,

zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 07. 05. 2020 od 08:00 do 16:00 hod, v MŠ Boršice u Blatnice.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ si můžete stáhnout na www.msbub.cz (zde budou zveřejněna i kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání), nebo vyzvednout v šatnách MŠ (6:15-8:00 hod,11:45-13:00 hod,14:30-16:00 hod). Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím přineste vyplněnou, podepsanou a potvrzenou od lékaře, v den zápisu 07. 05. 2020 s sebou. Přineste si rodný list dítěte a občanský průkaz. Při zápisu dostanete registrační číslo - kód, který pak do 30 dnů bude vystaven v MŠ na vchodových dveřích a na webu. Díky kódu zjistíte, zda bylo Vaše dítě přijato do MŠ.

Potvrzení o očkování nemusí mít děti, které do 31. 8. 2020 oslaví 5 let a od 1. září 2020 mají povinné předškolní vzdělávání. 

Pokud se zákonní zástupci rozhodli využít individuálního vzdělávání dítěte, musí nejméně 3 měsíce před zahájením povinného předškolního vzdělávání dítěte oznámit škole individuální vzdělávání dítěte (lze i v průběhu školního roku), respektovat doporučení školy ke vzdělávání dítěte a zajistit účast dítěte na ověření znalostí. Termín pro ověření očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dítěte se stanovuje na první čtvrtek v měsíci prosinci daného školního roku, vždy v 7:00 hodin

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

Přijetí dítěte během školního roku - mimo zápis

Dítě může být do MŠ přijato i mimo zápis - kdykoliv během roku, pokud to umožňuje kapacita MŠ. Před podáním žádosti zkontaktujte ředitelku MŠ. 

Těšíme se na Vás. 

 


Hraní ve školce
přidáno: 18. 2. 2020

Vážení rodiče,

od 9.3.2020 do 22.6.2020 budete mít s dětmi možnost se každé pondělí, od 10:00 - 11:30 hod. přijít pohrát do školky. 

Cílem je seznámení se dětí s prostředím školky v přítomnosti blízké osoby, s třídou, uložením hraček, umývárnou, nácvik samostatného užití toalety, použití kapesníku, chůze po schodech nahoru a dolů a samozřejmě také prožití hezkých společných chvilek. Hrajte si se svým dítětem, věnujte se mu, učte dítě hrát si s hračkami a také je po sobě uklízet.

S SEBOU: papučky, pohodlné oblečení, pití.

POVINNOSTI: zapsat se do sešitu návštěv na stole, uklidit po sobě, dodržovat bezpečnost, aby se nikomu nic nestalo.

 

Odpovědnost za své dítě nesou rodiče. 

 

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Těšíme se na vás.

Kolektiv MŠ


KARNEVAL
přidáno: 17. 2. 2020

Od pondělí 24. 2. 2020 bude ve školce karnevalový týden.

Děti si mohou od pondělí nosit kostýmy.


KINO UH. HRADIŠTĚ
přidáno: 17. 2. 2020

VE STŘEDU 26. 2. 2020 POJEDEME DO KINA V UHERSKÉM HRADIŠTI NA LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. AKCE JE DOBROVOLNÁ. POJEDEME LINKOVÝM AUTOBUSEM 12:30. OČEKÁVANÝ NÁVRAT JE 16:20. CELKOVOU CENU 80,- KČ UHRAĎTE DO PONDĚLÍ 24. 2. 2020


Možnost vyšetření zraku dětí v MŠ
přidáno: 7. 2. 2020

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu "Koukají na nás správně?". Vyšetření je spolehlivé, rychlé a zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení.

Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace o termínu vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

Jménem celého realizačního týmu projektu Vás srdečně zdraví

Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
manažer projektu

Tel: 776 31 22 21

Prima Vizus, o.p.s.
nestátní zdravotnické zařízení
www.primavizus.cz

PrimaVizus


Telefonický kontakt zákonných zástupců
přidáno: 20. 9. 2019

Vážení rodiče,

pokud máte změnu tel. kontaktu, prosíme o nahlášení nového čísla u některé z učitelek.

Děkujeme

Důležité informace

Zápis do MŠ 7.5.2020


Podporují nás

Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice

Nadace Synot

Nadace Synot

www.msbub.cz – 2020 - vytvořilo studio KVARK AG